این هم سایت ما که بالاخره چشم همگان به قامتش روشن شد

          
قرار بر این است که هر چه کرده ایم و می کنیم در آن بیاید
برای شروع کمی زیاد است که به کمک شما درست خواهد شد
برای بهتر شدن اینجا هر فکری، ایده ای، عکسی، خاطره ای، اطلاعاتی و پیشنهادی که داشتید خوشحال می شوم که بشنوم
دوستدار همگیتان
هادی آقا
……………
در ضمن از آنجا که اگرخود من در یک سایت به لینکی بر بخورم که کار نمی کند، به زمین و زمان فحش و بد وبیراه می گویم
لینک ها را وقتی حاضر شد می گذارم
……..
چند تذکر خیلی مهم: هر کجا که علامت سوال است یعنی من نمی دانم، حالا این می خواهد عکس باشد، اسم کسی باشد و یا تاریخ اتفاقی باشد. پس اگر اطلاع درستی از جای خالی این علامت ها دارید برایم بنویسید
نام کوچک همه آقایانی را که می دانم، می نویسم، برای خانم ها همین کار را هم نمی کنم تا تماس بگیرند و بگویند که چکار کنیم
هر کس هم که خدای ناکرده از او چیزی در این سایت هست که نمی خواهد باش، تماس بگیرد و بگوید تا از بیخ پاکش کنیم